Isak Öhrlund

doktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik

E-post:
Isak.Ohrlund[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7722
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Som doktorand forskar jag kring elanvändning i hushåll och hur denna kan påverkas med hjälp av marknadsbaserade styrmedel så som tidsdifferentierade elhandels- och elnätstariffer samt användningsinformation. Syftet är att minska miljöpåverkan från elkonsumtionen genom förändra elanvändningen på ett sådant sätt att mer förnyelsebara väderberoende energikällor kan integreras i energisystemet och fler delar av samhället kan elektrifieras.

Nyckelord: efterfrågeflexibilitet marknadsbaserade styrmedel smarta elnät

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.