Isak Öhrlund

doktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik

E-post:
Isak.Ohrlund[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7722
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

doktorand vid Institutionen för psykologi

E-post:
isak.ohrlund[AT-tecken]psyk.uu.se
Besöksadress:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Kort presentation

Som doktorand forskar jag kring elanvändning i hushåll och hur denna kan påverkas med hjälp av marknadsbaserade styrmedel så som tidsdifferentierade elhandels- och elnätstariffer samt användningsinformation. Syftet är att minska miljöpåverkan från elkonsumtionen genom förändra elanvändningen på ett sådant sätt att mer förnyelsebara väderberoende energikällor kan integreras i energisystemet och fler delar av samhället kan elektrifieras.

Mina kurser

Biografi

Den forskning jag bedriver syftar till att öka kunskapen om hur marknadsbaserade styrmedel för elanvändning i bostadssektorn kan bidra till att främja storskalig integrering av el från väderberoende energikällor, mikroproduktion samt elektrifiering av fordonsflottan.

Jag är för närvarande involverad i följande projekt tillsammans med kollegor från olika institutioner på Uppsala universitet samt ett antal elnäts- och eltjänsteföretag:

  • Effektbaserad nättariff i flerbostadshus
  • Målbaserat elhandelsavtal i flerbostadshus
  • Effektbaserad nättariff, timdebitering och återkoppling i villor
  • Modell för kvantifiering av den ekonomiska och miljörelaterade nyttan
  • Elkonsumenters drivkrafter och incitament

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.