Organisation och personal

Philip Procter

adjungerad professor i tillämpad materialvetenskap, särskilt medicinska material vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
Philip.Procter[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.