Organisation och personal

Kristoffer Jutvik

doktorand i statsvetenskap vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
kristoffer.jutvik[AT-tecken]ibf.uu.se
Telefon:
018-471 6539
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

doktorand vid Statsvetenskapliga institutionen, Doktorander

E-post:
kristoffer.jutvik[AT-tecken]ibf.uu.se
Telefon:
018-471 1203
Besöksadress:
Gamla Torget 6
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i statsvetenskap vid Institutet för bostads- och urbanforskning och Statsvetenskapliga institutionen som inriktar sig på forskning om lokal integrationspolitik och dess effekter på integration.

Mina kurser

Biografi

Hej,

Mitt namn är Kristoffer Jutvik och jag arbetar som doktorand på Institutet för bostads- och urbanforskning. Jag tog min kandidatexamen vid Linnéuniversitetet i Kalmar och flyttade sedan till Uppsala för att påbörja masterprogrammet i statsvetenskap. Efter min examen 2013 arbetade jag på Migrationsverket och jag började doktorera 2015.

Mina huvudsakliga forskningsintressen rör mångkulturell politik, det mångkulturella samhället, integration och migration.

Min avhandling fokuserar på lokal integration i en svensk kontext. Syftet med projektet är att undersöka a) om integrationspolicys skiljer sig på lokal nivå och b) om dessa potentiella skillnader påverkar graden av integration i olika kontexter.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.