Organisation och personal

Kristoffer Jutvik

doktorand i statsvetenskap vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
kristoffer.jutvik[AT-tecken]ibf.uu.se
Telefon:
018-471 6539
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

doktorand vid Statsvetenskapliga institutionen, Doktorander

E-post:
kristoffer.jutvik[AT-tecken]ibf.uu.se
Telefon:
018-471 1203
Besöksadress:
Gamla Torget 6
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i statsvetenskap vid Institutet för bostads- och urbanforskning och Statsvetenskapliga institutionen som inriktar sig på forskning om skillnader i lokal migrations- och integrationspolicy samt på effekten av olika typer av migrationspolicy på migrationsflöden och arbetsmarknadsdeltagande.

Mina kurser

Biografi

Hej,

Mitt namn är Kristoffer Jutvik och jag är doktorand på Institutet för bostads- och urbanforskning. Jag tog min kandidatexamen vid Linnéuniversitetet i Kalmar och flyttade sedan till Uppsala för att påbörja masterprogrammet i statsvetenskap. Efter min examen 2013 arbetade jag på Migrationsverket och jag började doktorera i januari 2015.

Mina huvudsakliga forskningsintressen rör mångkulturell politik, det mångkulturella samhället, integration och migration.

Min avhandling fokuserar på migrations- och integrationspolicy i en svensk kontext. Avhandlingen är en sammanläggning bestående av fyra artiklar med två huvudsakliga syften. I den första delen, som har en förklarande ansats, försöker jag närmare förstå varför svenska kommuner utvecklat olika förhållningssätt till migration över tid. Denna del består av två artiklar där jag, både genom en kvalitativ- och en kvantitativ studie, försöker förstå lokala skillnader mellan svenska kommuner.

Den andra delen av avhandlingen fokuserar på effekter av olika typer av migrationspolicy. I denna del undersöker jag, genom två samförfattade artiklar, effekten av en policyförändring som implementerades i september 2013 och innebar att asylsökande från Syrien fick permanenta- istället för temporära uppehållstillstånd. I den första artikeln, som jag skriver tillsammans med Henrik Andersson (Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet), undersöker vi effekten av policyförändringen på antalet asylsökande till Sverige samt på distributionen av syriska asylsökande i Europa. I den andra artikeln, som jag skriver tillsammans med Darrel Robinson (Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet), undersöker vi effekten av temporära- och permanenta uppehållstillstånd på arbetsmarknadsdeltagande.

Abstrakten till ovan nämnda artiklar finns nedan (under fliken forskning).

Forskning

Political Alliances and Migration Policy in Sweden: The Impact of Seat Majorities in Local Councils on Migrant Reception - The varying nature of policies concerning migration and integration has caught the interest of a growing number of scholars. Previous research has produced mixed results concerning the impact of differential sets of explanatory institutional and/or contextual factors. This study focuses on the impact of seat majorities in local councils on migration policy output in Sweden. Focusing on the main political blocs, the study aims to bring new insights about the role of mainstream parties in shaping local migration policy during three waves of elections. This study adds to current research in three important ways. Firstly, it focuses on policy implemented at the local level within one national context rather than comparing different institutional contexts. Secondly, it focuses on the impact of mainstream political alliances on policy which is a largely unexplored area in previous research. Lastly, it attempts to address the problem of omitted variable bias by utilizing regression discontinuity design. In conclusion, this study does not find a causal pathway between the migrant reception and political seat majorities. These results indicate that there is a coherent political attitude towards migrant reception over the mainstream political blocs and that other factors, and not political majorities, promote the variance in migrant reception at the local level in Sweden.

Path dependencies in local migration policy in Sweden: Causes and prospects to reception of refugees from municipal perspectives - This study concentrates on four municipalities in Sweden with diverging historical reception of migrants. By performing semi-structured interviews with local politicians and bureaucrats in small- and medium-sized municipalities, the study aims to bring new insights about how these actors look upon causes of refugee reception and prospects for refugee reception. In conclusion, the study suggests that prior experiences with migration are central determinants to explain contemporary refugee reception in the type of municipalities under scrutiny here. As these communities lack a natural inflow of migrants, commonly found in more metropolitan areas, prior experiences with migration have facilitated (or hindered) the incorporation of migrant reception into the municipal identity despite ideological agendas and local capacities, two explanations highlighted in previous studies. In that sense, not only nation-states are marked by institutional continuances, but also local entities. These results indicate that local path dependencies have played an important role even if other prominent hypotheses are taken into account. The conclusions in this study highlight the complexity of local migrant reception and how differences in historical reception may hinder or promote willingness to receive migrants within the same nation.

Do asylum seekers respond to policy changes? Evidence from the Swedish-Syrian case (with Henrik Andersson) - This paper uses quasi-experimental evidence to understand how changes in migration policy affect the number of asylum seekers. We look specifically at a regulatory, sudden change in the Swedish reception of Syrian asylum seekers. The change took place in September 2013, and implied that all Syrian asylum seekers would be granted permanent, instead of temporary resident permits. Using high frequency data and an interrupted time series set-up, we study to what extent this change caused more Syrian citizens to apply for asylum in Sweden, and how the change affected the distribution of asylum seekers in Europe. Results show that the change in policy almost doubled the number of asylum seekers from Syria within 2013, with a significant jump in numbers already within the first week after the implementation of the policy. While this also decreased the share of asylum seekers to other large recipient countries (Germany), the effects were highly temporary.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.