Organisation och personal

Yan Shao

doktorand i datorlingvistik vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
Yan.Shao[AT-tecken]lingfil.uu.se
Telefon:
018-471 1347
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3 H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

For more information, please see:

http://www.shaoyan.se

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Forskning

My thesis topic is applying neural networks to heterogenous sequence processing problems in natural language processing. My research interests include:

Deep Learning; Named Entity Recoginition; POS tagging; Chinese word segmentation; Parsing; Machine Translation; Transliteration; Summerisation

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.