My Hellsing

postdoktor vid Historiska institutionen

E-post:
my.hellsing[AT-tecken]hist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är postdoktorsforskare vid Historiska institutionen. Mitt specialområde är elitens politiska liv och sociala praktiker vid sekelskiftet 1800. Jag intresserar mig särskilt för genusrelationer, kvinnors handlingsutrymme och Sveriges politiska historia ca 1780–1820 i internationell belysning.

Jag är recensionsredaktör för tidskriften Sjuttonhundratal, sekreterare i Sjuttonhundratalssällskapet och svensk delegat i ISECS (International Society for Eighteenth Century Studies).

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

2014– Vetenskapsrådets Internationella Postdok. Jag kommer att tillbringa ett år av projekttiden vid Saxo-instituttet i Köpenhamn och ett år vid Centre Roland Mousnier, université de Paris IV-Sorbonne.

2013–2014 Postdok-studier vid Centre Roland Mousnier, université de Paris IV-Sorbonne, finansierat av Saléns Helårsstipendium.

2013 Disputerade vid Örebro universitet på avhandlingen Hovpolitik. Hedvig Elisabeth Charlotte som politisk aktör vid det gustavianska hovet. DIVA

2009–2011 Ordförande för Doktorandsektionen vid Örebro universitet.

2008–2013 Doktorand vid Örebro universitet.

2007–2008 Masterstudier i historia vid université de Bordeaux III.

2007 Fil. mag. vid Stockholms universitet (historia, tyska, franska).

2005–2006 Utbytesstudier i historia (Erasmus) vid Universität Salzburg.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.