Gustaf Johansson

doktorand vid Historiska institutionen

E-post:
gustaf.johansson[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 7043
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag framtiden som kulturellt koncept och dess uttryck i den bredare svenska föreställningsvärlden efter 1945. I fokus står framtidens narrativa potential och hur den användes för att begripliggöra några av den moderna tidens ödesfrågor, inte minst relationen mellan framsteget och moralen, det moderna och det mänskliga. Några särskilt viktiga begrepp är modernitet, social temporalisering och historisk orientering.

Mina kurser

Biografi

Jag är fil.mag. i historia respektive socialantropologi (Linköpings universitet) och antogs till forskarutbildningen våren 2014.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.