Lars Olsson

samordnare vid Forum för samverkan

E-post:
lars.olsson[AT-tecken]forumforsamverkan.uu.se
Telefon:
018-471 1605
Mobiltelefon:
070-4250099
Besöksadress:
Blåsenhus, von Kraemers allé 1
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Samordnare och verksamhetsledare för Forum för samverkan vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper. Forum för samverkan bidrar till ett ömsesidigt berikande kunskapsutbyte mellan Uppsala universitet och åtta samverkanskommuner i regionen i frågor som rör förskola/skola, lärarutbildning och forskning.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.