Organisation och personal

Amitava Banerjee

doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
Amitava.Banerjee[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3651
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.