Organisation och personal

Olga Kuvaldina

doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
olga.kuvaldina[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 1657
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Nyckelord: communication multilingual families social interaction linguistic anthropology ethnography language learning practices

Mina kurser

Forskning

Språksocialisation i flerspråkiga familjer

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.