Organisation och personal

Tuva Haglund

doktorand vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
tuva.haglund[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 5789
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Forskningsintressen

Flickforskning, queerteori, litteratursociologi, barn- och ungdomslitteratur, populärlitteratur, fankulturer.

Pågående forskning

Häxflickor och läskulturer i Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgrens Engelsforstrilogi (avhandling, arbetstitel)

Under de senaste decennierna har ungdomsromaner med fantasy- och science fictioninslag vunnit stort genomslag och Engelsforstrilogin kan betraktas som ett svenskt exempel på denna trend. I mitt avhandlingsprojekt undersöks flickskildringen i romanserien och jag arbetar utifrån queerteoretiska perspektiv. Romantrilogin analyseras tillsammans med fanart/fanfiction, som en form av läskultur, hämtade från webbaserade forum och bloggar.

Kort CV

  • Antagen till forskarutbildningen i litteraturvetenskap, augusti 2014
  • Fil. mag. i litteraturvetenskap, Uppsala universitet 2012
  • Lärarexamen för gymnasiet och grundskolans senare år, Malmö högskola 2011
  • Ämneslärare i grundskolan, Vasa Real 2012-2014

Publikationer

- Tuva Åkerström, ”Värdet av att värdera barnlitteratur”, Barnlitteraturens värden och värderingar, red. Sara Kärrholm och Paul Tenngart, Lund 2012

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.