Lennart Rolandsson

universitetslektor i didaktik med inriktning mot teknikdidaktik vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
lennart.rolandsson[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2412
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Om programmering skall erbjudas alla elever (som man har gjort i UK, och Finland kommer att göra), bör man lära av tidigare erfarenheter. Speciellt intressant är huruvida lärare kan eller skall undervisa om tänkandet bakom tekniken.

Mina kurser

Biografi

Sedan 1970-talet har den svenska skolan investerat stora pengar i datorer och informationsteknologi, med syftet att möta den tekniska utvecklingen och kompetensbehovet på arbetsmarknaden. På senare tid har röster höjts i Sverige om programmering i grundskolan med liknande argument som används i t.ex. Storbritannien där programmering är viktiga kunskaper i ett framtida samhälle. Kunskaperna är dock avancerade och lärarna har inte tillräckligt med kunskaper för att transponera ned dess innehåll till en lämplig nivå för skolan. Ämnet undervisas redan idag, på gymnasienivå, med konsekvenser för hur det upplevs bland elever och lärare.

Skolämnet programmering är ett intressant studieobjekt i en geneusdiskussion, i ett läroplansteoretisk diskussion och en diskussion om lärarprofession. Statistik från Skolverket visar att ämnet attraherar en mindre målgrupp (oftast pojkar), vilket varit fallet sedan sedan dess skoldebut. I min doktorsavhandling undersöker jag mötet mellan lärares intentioner och det som verkligen iscensätts. Min avhandling (Rolandsson, 2015) antar en läroplanteoretisk perspektiv med hjälpa av tre studier som handlar om tillkomsten av en kursplan, lärares föreställningar om lärande/undervisning och ett lärandeobjekt.

Rolandsson, L. (2015). Programmed or Not: A study about programming teachers’ beliefs and intentions in relation to curriculum.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.