Organisation och personal

Camilla Berg

examensarbetare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
camillaberg[AT-tecken]live.se
Mobiltelefon:
073-4204342
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.