Tommy Olsson

gästlärare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Kvalitetsteknik

E-post:
Tommy.Olsson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Cramérgatan 3
Postadress:
Campus Gotland
621 67 VISBY

gästlärare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik

E-post:
Tommy.Olsson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.