Organisation och personal

Olle Hammar

doktorand vid Nationalekonomiska institutionen, Doktorander

E-post:
olle.hammar[AT-tecken]nek.uu.se
Telefon:
018-471 1562
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Forskningsområden

Ojämlikhet, utvecklingsekonomi, institutionell och politisk ekonomi

Personlig hemsida

Mina kurser

Biografi

Affiliering

Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Uppsala Center for Fiscal Studies (UCFS)

Uppsala Center for Labor Studies (UCLS)

Utbildning

Visiting scholar, Columbia University, september-december 2017

Fil.lic. nationalekonomi, Uppsala universitet

Civ.ek. nationalekonomi, Lunds universitet

Fil.kand. utvecklingsstudier, Lunds universitet

Pol.kand. nationalekonomi, Lunds universitet

Undervisning

Nationalekonomi A/Grundläggande mikro- och makroteori, Seminarier

Forskning

Pågående forskningsprojekt

"Culture and preferences for redistribution: Do individualistic societies foster preferences for income inequality?"

"Global earnings inequality, 1970-2015" (med Daniel Waldenström)

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.