Organisation och personal

Olle Hammar

doktorand (Tjänstledig) vid Nationalekonomiska institutionen, Doktorander

E-post:
olle.hammar[AT-tecken]nek.uu.se
Telefon:
018-471 1562
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Tjänstledig:
2018-01-01 - 2018-08-31

Kort presentation

Olle Hammar är doktorand i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Hans huvudsakliga forskningsområden är ojämlikhet, utvecklingsekonomi, institutionell och politisk ekonomi. Han är även affilierad med IFN, UCFS och UCLS.

Personlig hemsida

Nyckelord: labor economics public economics political economics development economics

Mina kurser

Biografi

Forskningsområden

Ojämlikhet, utvecklingsekonomi, institutionell och politisk ekonomi

Affiliering

Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Uppsala Center for Fiscal Studies (UCFS)

Uppsala Center for Labor Studies (UCLS)

Utbildning

Visiting scholar, Columbia University, september-december 2017

Fil.lic. nationalekonomi, Uppsala universitet

Civ.ek. nationalekonomi, Lunds universitet

Fil.kand. utvecklingsstudier, Lunds universitet

Pol.kand. nationalekonomi, Lunds universitet

Undervisning

Nationalekonomi A/Grundläggande mikro- och makroteori, Seminarier

Forskning

Pågående forskningsprojekt

"The distribution of income and wealth in Sweden, 1968-2015" (med Sebastian Escobar, Daniel Waldenström och Gabriel Zucman)

"Culture and preferences for redistribution: Do individualistic societies foster preferences for income inequality?"

"Global earnings inequality, 1970-2015" (med Daniel Waldenström)

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.