Dagmar Müller

doktorand vid

E-post:
dagmar.muller[AT-tecken]ifau.uu.se
Telefon:
018-471 7093
Besöksadress:
Kyrkogårdsg. 6
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

doktorand vid Nationalekonomiska institutionen, Doktorander

E-post:
dagmar.muller[AT-tecken]nek.uu.se
Telefon:
018-471 7093
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Fields of interest:

Labour Economics, Program Evaluation, Family Economics, Network Economics

Mina kurser

Biografi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Undergraduate

Georg-August University, Göttingen, Germany

Graduate

Uppsala University, Uppsala, Sweden

Teaching Assistant

Micro Theory I (PhD), 2014

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.