Organisation och personal

Martin Lindén

forskare vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Molekylär systembiologi

E-post:
martin.linden[AT-tecken]icm.uu.se
Telefon:
018-471 6681
Besöksadress:
Uppsala Biomedicinska Centrum BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 596
751 24 UPPSALA

Kort presentation

I min forskning kombinerar jag modeller och metoder från statistik och fysik för att lösa problem i gränslandet mellan fysik, kemi, och biologi. Senast har jag arbetat i Johan Elfs grupp med inferensmetoder för superupplöst fluorescensmikroskopi och enmolkylexperiment, men jag har också intresserat mig för biologiska membran och membranproteiner.

Öppen källkod: sourceforge, github. Preprint: arxiv.org.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.