Organisation och personal

Jiri Henych

gästforskare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik

Mobiltelefon:
+420-60 3214081
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.