Somnath Jana

forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Molekyl- och kondenserade materiens fysik

E-post:
Somnath.Jana[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3510
Besöksadress:
Rum ÅNG Å:60104 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Postdoctor working in magnetization dynamics. We are working both in the ultra-short (10-100 fs) and sub-nanosecond time scale regime to understand few of the most exciting phenomenons in magnetization dynamics. We have developed in-house setup to probe element specific magnetization dynamics in the ultra-short time scale. We have also developed technique in the synchrotrons for element specific magnetization dynamics at sub -nanosecond time scale.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.