Fredrik Rostvall

forskningsingenjör vid Institutionen för teknikvetenskaper, Myfab Uppsala

E-post:
fredrik.rostvall[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
076-2810632
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.