Malin Jonell

universitetsadjunkt vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling

E-post:
malin.jonell[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
018-471 83760498-108376
Besöksadress:
Cramérgatan 3
621 67 Visby
Postadress:
Cramérgatan 3
621 67 Visby

Kort presentation

Doktorand i systemekologi/miljövetenskap. Titeln på mitt forskningprojekt är ”Production and consumption of seafood – opportunities and limitations of sustainability indicators and eco-labeling schemes”. Min huvudsakliga frågeställning är i vilken utsträckning miljöcertifiering av odlad fisk och skaldjur kan vara ett effektivt verktyg för att minska negativ miljöpåverkan från vattenbruket.

Mina kurser

Biografi

Vattenbruket är den snabbast växande matproduktionssektorn i världen och står för ungefär hälften av all fisk/skaldjur som konsumeras. Odling av fisk och skaldjur kan emellertid ge upphov till negativ miljöpåverkan såsom spridning av kemikalier och mediciner, övergödning och degradering av ekosystem. Miljömärkning är ett allt mer populärt verktyg som syftar till att minska miljöpåverkan av vattenbruket. En central forskningsfråga i mitt projekt är i vilken utsträckning implementering av miljöcertifiering minskar negativ miljöpåverkan från vattenbruket. Jag är också intresserad av konsumenters kunskaper kring hur fisk och skaldjur produceras samt attityder/kunskap kring miljömärkt fisk och skaldjur.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.