Organisation och personal

Ulrika Boschloo Kagg

webbredaktör vid Områdeskanslier, Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

E-post:
ulrika.Boschloo.kagg[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 1903
Mobiltelefon:
072-9999048
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA
Tillgänglig:
måndag-fredag kl 8.30 - 13.00

Kort presentation

Jag arbetar med att förbättra och utveckla innehållet på webb och intranät för området humaniora och samhällsvetenskap samt historisk-filosofiska, samhällsvetenskapliga, språkvetenskapliga fakulteterna och fakulteten för utbildningsvetenskaper.

Jag arbetar också med intern information kring forskningsfinansiering.

För mig är det väldigt viktigt att ha besökarna i fokus när jag jobbar. Det är de som ska ha nytta av det vi gör på webben.

Akademiska meriter: FK

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.