Kacper Szkalej

doktorand vid Juridiska institutionen, Doktorander

E-post:
Kacper.Szkalej[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2040
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1,20. Västra ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i civilrätt med fokus på upphovsrätt.

Innehar brittisk juristexamen från University of London samt har genomfört juris magister studier vid Stockholms universitet. Specialiserar sig inom immateralrätt och IT-rätt.

Kacpers nuvarande forskningsprojekt ligger i skärningspunkten mellan upphovsrätt, konsumenträtt och konkurrensrätt med särskild fokus på användningen av DRM-system.

Verksam inom Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK).

www.imk.uu.se

Mina kurser

Biografi

jur. mag. i europeisk immaterialrätt (2012), Stockholms universitet

jur. mag. i rättsinformatik (2012), Stockholms universitet

Bachelor of Laws (brittisk examen) (2010), University of London

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.