Organisation och personal

Claes Thorén

universitetslektor vid Institutionen för informatik och media

E-post:
claes.thoren[AT-tecken]im.uu.se
Telefon:
018-471 1019
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3), Kyrkogårdsg. 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning handlar om digitalisering, närmare bestämt hur fysiska och digitala (virtuella) artefakter skapar och formar våra liv på olika sätt. I min doktorsavhandling som jag försvarade 2013 studerade jag digitaliseringen av dagstidningar. Min forskning använder teoribildningar som new materialism, sociala ontologier, och praktikteori. Dessa teorier har jag använt för att studera bland annat viral nyhetsrapportering och digitaliseringen av musikinstrument.

Nyckelord: cultural theory practice theory materiality technology non-use socio-materiality social ontologies mediatization network analysis digital society organizational communication digitalization

Mina kurser

Biografi

2014- Universitetslektor vid Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

2013-2014 Post-doc vid Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

2008-2013 Doktorand på Forskarskolan MIT, inskriven vid Karlstads universitet.

2006-2008 Master of Arts program i Cultural Studies, University of East London, England

2003-2005 General Bachelor of Arts i English Literature, Wilfrid Laurier University, Kanada.

2000-2008 Universitetsadjunkt vid avdelningen för informatik, Karlstads universitet.

1998-2000 Databasadministratör, Pliktverket.

1995-1998 Systemvetenskaplig linje, Karlstads universitet (Fil. kand informatik).

Andra intressen inkluderar

- Skriva musik i det egna projektet Spectral Hours

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.