Anette Oxenswärdh

universitetslektor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Kvalitetsteknik

E-post:
anette.oxenswardh[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 8382
Mobiltelefon:
070-1679924
Besöksadress:
Campus Gotland
Cramérgatan 3
621 57 VISBY
Postadress:
Campus Gotland, Uppsala universitet
621 67 VISBY

Kort presentation

Arbetar och forskar vid Campus Gotland inom Kvalitetsteknik. Anette forskar kring organisationellt lärande, förändringar och ansvarförståelse.

Mina kurser

Biografi

Mitt intresseområde inom forskning är de olika processerna i och om förståelsen av uppdraget och dess ansvar. Uppdrags- och ansvarsförståelse som lärprocesser formas och skapas samt omformas under hela yrkesverksamma livet och är en viktig del av yrkeskompetensen. Det är följaktligen denna förståelse som blir grundläggande vid alla etiska ställningstaganden de professionella måste befatta sig med under sin yrkesutövning.

Jag forskar kring organisationellt lärande och ansvarsförtåelse. Jag är intresserad av att utforska hur denna lärprocess kommer igång, hur man kan designa för den, vilka strategier kan användas för att gynna och underhålla den? Vidare är jag intresserad av processerna av uppdragsgivandet och uppdragstagandet. Hur skapar man förtroende och hur skapas ansvarstagande, vad är viktigt vid ansvarsutkrävandet? Alla dessa processer är viktiga för organisationernas möjligheter att fungera ändamålsenligt och hålla nere felmarginalerna både i produktionen och i tjänstesektorn. Detta handlar i syvene och sist om tillhandahållandet av s.k. dialogkompetenser mellan parterna. Således hamnar forskningsintresset i skärningspunkten av de centrala delarna av kvalitetsteknik dvs teman som ledarskap, organisation, projektstyrning, processer, ansvar, change management och kommunikations mm.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.