Thomas Karlsohn

universitetslektor vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
thomas.karlsohn[AT-tecken]idehist.uu.se
Telefon:
018-471 7287
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Thomas Karlsohn är forskare och lärare. Han är för närvarande programansvarig för institutionens masterutbildning samt studierektor för forskarutbildningen. Karlsohns forskningsintressen är i första hand utbildningshistoria, mediehistoria och filosofihistoria (främst hermeneutiken, romantiken och den tyska idealismen). Han har även intresserat sig för bildnings- och kanonbegreppen. Karlsohn sitter i redaktionen för tidskriften Arche. Han verkar även som kulturskribent och översättare.

Karlsohn disputerade 2005 vid Göteborgs universitet. Han var åren 2006-2007 postdok vid samma lärosäte samt forskarassistent finansierad av Vetenskapsrådet under perioden 2008-2011. Karlsohn antogs som docent år 2010. Han anställdes som lektor vid Uppsala universitet 2014.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.