Organisation och personal

Thomas Karlsohn

universitetslektor vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
thomas.karlsohn[AT-tecken]idehist.uu.se
Telefon:
018-471 7287
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Thomas Karlsohn är forskare och lärare. Han är för närvarande programansvarig för institutionens masterutbildning samt studierektor för forskarutbildningen. Karlsohns forskningsintressen är i första hand utbildningshistoria, mediehistoria och filosofihistoria (främst hermeneutiken, romantiken och den tyska idealismen). Han har även intresserat sig för bildnings- och kanonbegreppen samt för estetikens idéhistoria. Just nu arbetar han med forskningsprojektet De högre studiernas känslohistoria. Han verkar också som kulturskribent och översättare.

Karlsohn disputerade 2005 vid Göteborgs universitet. Han var åren 2006-2007 postdok vid samma lärosäte samt forskarassistent finansierad av Vetenskapsrådet under perioden 2008-2011. Karlsohn antogs som docent år 2010. Han anställdes som lektor vid Uppsala universitet 2014.

Utmärkelser

  • 2013 års pris ur Kurt Aspelins minnesfond (Kurt Aspelin-stipendiet)
  • Johan Nordströms och Sten Lindroths pris till yngre forskare för framstående lärdomshistorisk arbete (2006)

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.