Organisation och personal

Viviana Lopes

gästforskare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Nanoteknologi och funktionella material

E-post:
Viviana.Lopes[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am highly motivated researcher interested in the biological effects triggered by stressors on the human body and/or environment and mechanisms behind.

My current research involves looking at nanocellulose impact in human health, specifically in inflammatory response.

Mina kurser

Biografi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Education:

PhD degree (University of Porto, Portugal)

Bsc degree (University of Aveiro, Portugal)

Forskning

Publications list:

https://scholar.google.se/citations?hl=en&user=uoJnZ_UAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7JP5aOijQOHyhHYdcCU8Josm-xcoM_B1DSkZiumWq2IMBjH0UQbOkf1XNh4mjHpP8wR06MPxBumzlC834EeD-Nn_rzpoWP3_3a2RKggX9b-IBlW8o

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.