Organisation och personal

Viviana Lopes

forskare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Nanoteknologi och funktionella material

E-post:
Viviana.Lopes[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am highly motivated researcher interested in the biological effects triggered by stressors on the human body and/or environment.

My current studies involve looking at nanocellulose and nanoparticles impact in human health, specifically in inflammatory response.

More information: http://www.teknik.uu.se/nanotechnology-and-functional-materials/research-areas/nanosafety-and-biocompatibility/

ResearcherID: J-2579-2015

http://www.researchgate.net/profile/Viviana_Lopes

 

 

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.