Jennifer Drevin

postdoktor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

E-post:
jennifer.drevin[AT-tecken]crb.uu.se
Besöksadress:
BMC, Box 564, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Med.dr.
Leg. sjuksköterska, folkhälsovetare

Forskar om donation av humana embryonala stamceller (hESC) för utveckling av avancerade medicinska behandlingsmetoder (ATMP) vid Centrum för forsknings- & bioetik.

I min doktorsavhandling studerade jag effekter av barnmisshandel på den senare reproduktiva hälsan, samt psykometriska aspekter av mätmetoder för att mäta graviditetsplanering.

Tel: 073-6122369

Mina kurser

Biografi

Medicine doktorsexamen, 2019
Medicine masterexamen, 2013
Medicine kandidatexamen/ Leg. sjuksköterska, 2010

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.