Jennifer Drevin

doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
jennifer.drevin[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6672
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Leg. sjuksköterska, folkhälsovetare.

Studerar graviditetsplanering samt sambandet mellan att varit utsatt för misshandel under barndomen och den senare reproduktiva hälsan.

Tel: 073-6122369

Mina kurser

Biografi

Medicine kandidatexamen/ Leg. sjuksköterska, 2010

Medicine masterexamen, 2013

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.