Organisation och personal

Jennifer Drevin

doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
jennifer.drevin[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6672
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Legitimerad sjuksköterska och folkhälsovetare. 

Studerar graviditetsplanering samt sambandet mellan att varit utsatt för misshandel under barndomen och den senare reproduktiva hälsan. 

Mina kurser

Biografi

Medicine kandidatexamen/ Leg. sjuksköterska, 2010

Medicine masterexamen, 2013

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.