Organisation och personal

LiGuo Wang

doktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

E-post:
Liguo.Wang[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5908, 018-471 5909
Mobiltelefon:
072-8384052
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Nyckelord: ocean wave energy wave energy converter power take_off system pto controller control algorithm and optimization potential flow theory

Mina kurser

Forskning

PhD research topic: Hydrodynamic modelling and optimization of wave energy converters.

Research Interest: research related to ocean wave energy converter, including the control and optimization of Power take-off system, controller design, hydrodynamic calculation using potential flow theory.

Any communication via email on ocean wave energy converter is welcome!

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.