Ines Martinez-Corral

forskare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Vaskulärbiologi; Forskargrupp Taija Mäkinen

E-post:
ines.martinez-corral[AT-tecken]igp.uu.se
Telefon:
018-471 4841
Besöksadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.