Helena Fornstedt

doktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik

E-post:
Helena.Fornstedt[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5880
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Nyckelord: innovation innovation resistance barriers to innovation critical cross cultural management innovation diffusion

Mina kurser

Biografi

Forskning

Stealth Innovation: Den viktigaste fråga som styr detta projekt är hur innovation kan förbli en levande kraft i industriella miljöer där kunderna föredrar etablerade och beprövade produktlösningar. En producents förmåga att dölja tekniska framsteg och implementera ny teknik i befintliga produktserier blir då centralt för att få acceptans på marknaden. Det huvudsakliga syftet med detta projekt är att undersöka hur innovationsprocesser utvecklas i miljöer där navigerar bland en utbredd motvilja mot det nya. Speciellt fokus har projektet på Elkraftbranschen och den medicintekniska branschen där dessa mekanismer ses tydligt. I studier av den senaste utvecklingen inom denna bransch har det setts tecken på en ökad konservatism. Detta delvis drivet av ökade sparkrav och ändrad kompetensuppsättning på kundsidan samt ökad distans mellan kund och leverantör genom införandet av mellanhänder (Engineering, procurement construction (EPC)-företag) mellan de två.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.