Francisco Francisco

assistent med doktoranduppgifter vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

E-post:
Francisco.Francisco[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5909
Mobiltelefon:
076-2666005
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.