Organisation och personal

Judit Novak

doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
judit.novak[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2425
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Mitt forskningsintresse handlar i vid mening om inspektionen och kontrollen av skolväsendet; hur den förändras i relation till lagstiftning och kvalitets- och utvärderingspolicy i internationella, nationella och lokala sammanhang, samt hur dessa förändringar (re)konstruerar skolans mål, innehåll och genomförande. I detta ryms också frågor om hur elevens ställning i skola och utbildning argumenteras, konstrueras och hanteras i förhållande till rådande rättssäkerhetsideal.

Nyckelord: juridifiering rättssäkerhet skolinspektion utvärdering styrning

Mina kurser

Biografi

Undervisning 

Kurser i pedagogik på A, B och C-nivå och handledning av examensarbeten (C-nivå) på personalvetarprogrammet och lärarutbildningen.
 

Förtroendeuppdrag i urval

 • Swedish Educational Research Association's (SWERAs) tidskriftråd, VT2017- pågående
 • Styrelsemedlem i Swedish Educational Research Association's (SWERAs) nationella doktorandråd, HT2015 - pågående
 • Hörandeförsamlingen, rekryteringen av rektor och prorektor, Uppsala universitet, 2017
 • Valberedningen, val av prefekt under mandatperioden 2018-2021, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
 • Vice ordförande för Utbildningsvetenskapliga doktorandrådet (UDR), fakulteten för utbildningvetenskaper, HT 2014/VT 2015
   

Gästforskarvistelser

 • Wilf Malcolm Institute of Educational Research, University of Waikato, Nya Zeeland, HT17
 • Department of Educational Psychology, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, HT15-VT16.
   

Externa uppdrag

Bedömare av internationella programansökningar, Universitets- och högskolerådet (UHR), Avdelningen för internationellt samarbete, 2014-pågående.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.