Organisation och personal

Judit Novak

doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
judit.novak[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2451
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Mitt forskningsintresse handlar i vid mening om inspektionen och kontrollen av skolväsendet; hur den förändras i relation till lagstiftning och kvalitets- och utvärderingspolicy i internationella, nationella och lokala sammanhang, samt hur dessa förändringar (re)konstruerar skolans mål, innehåll och genomförande. I detta ryms också frågor om hur elevens ställning i skola och utbildning argumenteras, konstrueras och hanteras i förhållande till rådande rättssäkerhetsideal.

Nyckelord: juridifiering rättssäkerhet skolinspektion utvärdering styrning

Mina kurser

Biografi

Undervisning 

Kurser i pedagogik på A, B och C-nivå och handledning av examensarbeten (C-nivå) på personalvetarprogrammet och lärarutbildningen.
 

Förtroendeuppdrag i urval

 • Swedish Educational Research Association's (SWERAs) tidskriftråd, VT2017- pågående
 • Styrelsemedlem i Swedish Educational Research Association's (SWERAs) nationella doktorandråd, HT2015 - pågående
 • Hörandeförsamlingen, rekryteringen av rektor och prorektor, Uppsala universitet, 2017
 • Valberedningen, val av prefekt under mandatperioden 2018-2021, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
 • Vice ordförande för Utbildningsvetenskapliga doktorandrådet (UDR), fakulteten för utbildningvetenskaper, HT 2014/VT 2015
   

Gästforskarvistelser

 • Wilf Malcolm Institute of Educational Research, University of Waikato, Nya Zeeland, HT17
 • Department of Educational Psychology, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, HT15-VT16.
   

Externa uppdrag

Bedömare av internationella programansökningar, Universitets- och högskolerådet (UHR), Avdelningen för internationellt samarbete, 2014-pågående.

Forskning

Beskrivningen finns endast tillgänglig på engelska.

My dissertation project brings together scholarly work on juridification (the systemic drift toward legalism) and education –  two strands of research that so far have evolved in largely separates scientific communities and rarely communicate with one another. The strands are brought together in three ways: 1) by conducting overviews of contemporary conceptualizations of juridification in modern societies; 2) by tracing some of the central historical antecedents that inform juridification; and 3) by identifying how the juridification of education proceeds on different paths at different rates, issuing in different relationships to institutional structures in different regions, nations, or societies, thus precipitating different kinds of problems and frictions in different local situations.

A case in point is the adaptation of school inspection and regulation to new legislation, quality-assurance controls and audit policy (in local, national and international contexts). I examine how these adaptations (re)construe the aims, means and substance of schooling and shapes our understanding of what knowledge is and what our educational system is supposed to do. The dissertation will provide valuable insights into the social, political and cognitive effects of the increasingly “juridified” forms of school inspection and control. I argue that the investigation of these effects is highly relevant for the overarching issue of the tension between governance through audit and indicators, on the one hand, and the exercise of professional judgment and expertise, on the other. 

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.