Organisation och personal

Fengzhen Sun

forskare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik

E-post:
Fengzhen.Sun[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3122
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Fengzhen Sun is working on the nanocutting mechanics with an instrumented ultramicrotome. 

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.