Petra Pertoft

universitetsadjunkt vid Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik

E-post:
petra.pertoft[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 4758
Mobiltelefon:
072-9999227
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Universitetsadjunkt i byggteknik med inriktning arkitektur.

Programansvarig för Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik (BI), ett treårigt program som ger kunskaper i hållbar och energieffektiv byggteknik; http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pKod=TBY1Y

Utför workshops i Lego Serious Play, och arbetar med VR-teknik.

Lecturer in civil engineering, orientation architecture. Program director for Bachelor of Science in Engineering, specialisation construction engineering.

Akademiska meriter: Arkitekt

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.