Organisation och personal

Lisa Ramqvist

doktorand vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
lisa.ramqvist[AT-tecken]ekhist.uu.se
Telefon:
018-471 1230
Mobiltelefon:
073-3261196
Besöksadress:
Rum EKO A 479 Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

gästlärare vid Företagsekonomiska institutionen

Mobiltelefon:
073-3261196
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, ingång C
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: Fil mag

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.