Organisation och personal

Marcus Wallner

doktorand vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
marcus.wallner[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Telefon:
018-471 2511
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning fokuserar på frågor kring mineralresurser, landskap och social rättvisa i dagens Sverige. Jag är särskilt intresserad av försöken att återöppna gamla järnmalmsgruvor i Bergslagen. Avhandlingens arbetstitel är för tillfället Undermining Ethical Life. Mina handledare är Tom Mels och Brett Christophers.

Mina kurser

Biografi

Konferenspresentationer:

  • New Yet Old? The Brownfield/Greenfield Distinction in a Historical Mining District in Sweden, American Association of Geographers Annual Meeting 2018, New Orleans, Louisiana, USA. Session: 'Dead' Land and the End of Capitalism? Interrogating the Politics of Toxic Environments and Capitalist Accumulation.
  • What Lies Beneath: The Work of Mineral Reserves Reporting Standards, 4S 2015, Denver, Colorado, USA. Session: STS Underground: Investigating the Technoscientific Worlds of Mining and Subterranean Extraction I.
  • 'EU'rope Beneath Our Feet? Geology, Security and the Making of Vertical Territory in the European Union, Nordic Geographers Meeting 2015, Tartu, Estland. Session: Critical Geographies of the Circumpolar North.
  • Neoliberalization, Mining and Areas of National Interest in Sweden, Dimensions of Political Ecology 2014, Lexington, Kentucky, USA. Session: Breaking Ground in Political Geology: Materials and Economies of Extraction, Energy and Earth.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.