Organisation och personal

Weijia Yang

gästforskare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

E-post:
weijia.yang[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
072-2793911
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My researchgate page:

https://www.researchgate.net/profile/Weijia_Yang2

My Google Scholar page:

https://scholar.google.com.hk/citations?user=yi4xVEMAAAAJ&hl=zh-CN

Mina kurser

Biografi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Weijia Yang (杨威嘉) received his B.S. and M.S. degrees from School of Water Resources and Hydropower Engineering, Wuhan University, Wuhan, China in 2011 and 2013, respectively. He obtained his PhD degree at Division of Electricity, Department of Engineering Sciences, Uppsala University in 2017. Now he works as a faulty member in the School of Water Resources and Hydropower Engineering at Wuhan University, China.

He is a member of the International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR) and a member of IEEE. His research interests include hydropower plant (HPP), renewable energy systems, interaction between HPPs and power systems.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.