Organisation och personal

Weijia Yang

doktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

E-post:
Weijia.Yang[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5806
Mobiltelefon:
072-2793911
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My researchgate page:

https://www.researchgate.net/profile/Weijia_Yang2

My Google Scholar page:

https://scholar.google.com.hk/citations?user=yi4xVEMAAAAJ&hl=zh-CN

Mina kurser

Biografi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Weijia Yang (杨威嘉) received his B.S. and M.S. degrees from School of Water Resources and Hydropower Engineering, Wuhan University, Wuhan, China in 2011 and 2013, respectively. He is currently pursuing his Ph.D. degree at Division of Electricity, Department of Engineering Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden. He is a young professional member of the International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR) and a student member of IEEE. His research interests include transient process and stability of hydropower plant (HPP), interaction between HPP and power system.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.