Richard Pleijel

doktorand vid Teologiska institutionen, Bibelvetenskap; Gamla testamentets exegetik

E-post:
richard.pleijel[AT-tecken]teol.uu.se
Telefon:
018-471 7271
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är född 1985 och har varit doktorand i Gamla testamentets exegetik sedan 2013. Mitt avhandlingsprojekt handlar om den svenska bibelöversättningen Bibel 2000 och hur bibelhebreiska antropologiska begrepp i några utvalda texter i Gamla testamentet tolkades under översättningsprocessen. Jag ställer frågor kring varför vissa tolkningar vann genomslag medan andra inte gjorde det, och hur den interna dynamiken i det översättande kollektivet kan ha påverkat tolkningen. Beräknad disputation HT2018.

Mina kurser

Biografi

Född 1985

Teol. mag. 2013 (Uppsala universitet)

Studier vid Göteborgs universitet 2007-2010

Doktorand i Gamla testamentets exegetik sedan hösten 2013.

Gästforskare, École biblique et archéologique française de Jérusalem, Jerusalem, VT 2015

Fulbrightstipendiat 2017. Gästdoktorand, Princeton Theological Seminary, USA

Medlem i Svenskt Nätverk för Översättningsvetenskap (Stockholms universitet).

Intresseområden

Bibelöversättning, svensk och internationell

Översättningsteori

Gamla testamentets antropologi

Exegetisk vetenskapshistoria

About me

I was born in 1985 and am currently a PhD candidate in Hebrew Bible exegesis. My dissertation project is about the translatability of the so called anthropological keywords in the Hebrew bible, and how the interpretation of these is negotiated in biblical translation of some Hebrew Bible texts. I have as a case study the contemporary Swedish Bible translation "Bibel 2000", which was issued some 15 years ago. I examine the collaborative translation process (as there were several translators involved), and why it is that the interpretation of the antropological keywords came about in a certain way, rather than in any other way. Thus: why do the translators translate the keywords in a certain way? How do the dynamics of the interpreting collective affect the translation process?

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.