Organisation och personal

Åsa von Berens

doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Klinisk nutrition och metabolism

E-post:
asa.von.berens[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsv. 14B
Postadress:
Uppsala Science Park
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Leg. dietist och doktorand sedan 2015 på Klinisk Nutrition och Metabolism, KNM. Preliminär titel på avhandling ”Nutrition, exercise and obesity in older men and women”.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.