Organisation och personal

Anna Gustafsson

hr-generalist vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi

E-post:
anna.gustafsson[AT-tecken]antro.uu.se
Telefon:
018-471 2285
Besöksadress:
Rum EP 3-2032 Engelska parken, Thunbergsv 3 H
Postadress:
Box 631
751 26 UPPSALA

hr-generalist vid Filosofiska institutionen, Administrativ personal

E-post:
anna.gustafsson[AT-tecken]filosofi.uu.se
Telefon:
018-471 2285
Besöksadress:
Rum EP Eng3-2032 Engelska parken, Thunbergsv. 3 H
Postadress:
Box 627
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Personaladministratören ger stöd till både institutionsledning och anställda i olika personalfrågor och bevakar att arbetsrättsliga lagar och avtal följs. I arbetet ingår att handlägga personalärenden som bland annat introduktion av nyanställda, rekrytering, övertalighet, fackliga förhandlingar, kontakt med myndigheter, anställningsavtal, rehabilitering, löneadministration, semestrar och tjänstledigheter. Det ingår också administration med arvoderingar, reseräkningar, utlägg samt diarieföring och arbete med personalkatalogen. Personaladministratören sköter även administration kring utländska forskare och institutionens doktorander. Administratören arbetar aktivt i utvecklingen inom personal-, arbetsmiljö- och jämställdhetsområdet.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.