Organisation och personal

Maria Björkman

forskare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
maria.bjorkman[AT-tecken]idehist.uu.se
Telefon:
018-471 5749
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är huvudsakligen verksam som medicinhistoriker. För närvarande är jag verksam i tre olika forskningsprojekt: ett som handlar om svenska läkares stöd till Nazityskland under perioden 1933-1945, ett som handlar om framväxten av genetisk rådgivning i Sverige under perioden 1950-1980, och ett som handlar om prostatans historia. Jag är också delaktig i projektet Medicine at the Borders of Life med studien "Exposing the fetus". För mer information: http://www.medicalborders.se

Mina kurser

Biografi

År 2006-2011 skrev jag min avhandling, Den anfrätta stammen. Nils von Hofsten, eugeniken och steriliseringarna 1909-1963 (Lund: Arkiv förlag, 2011), om en svensk ärftlighetsforskare och eugeniker, Nils von Hofsten (1881-1967) och hans sociala nätverk av forskare och ämbetsmän som var intresserade av den tidiga genetiken. Avhandlingen behandlar det stora inflytande som von Hofsten och hans nätverk hade på lanseringen av eugenisk expertis, steriliseringslagstiftning och utveckling av praxis, samt konsekvenserna av detta inflytande.

Under perioden 2011-2012 arbetade jag med att inventera laboratorieassistenters historia i forskningsprojekt knutna dels till Karolinska Institutet, dels till Tema teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Detta resulterade bland annat i skriften: Karolinska Institutet tar en anamnes på: Från Dagmars byrålåda till KI - den långa resan från Laborantskola till dagens biomedicinska analytikerprogram.

Jag har en bakgrund som gymnasielärare i svenska och historia, och gick min forskarutbildning på den tvärvetenskapliga institutionen Tema teknik och social förändring i Linköping.

Min undervisning har främst koncentrerat sig till teknik- och vetenskapshistoria, idéhistoria, samt kurser inom ramen för STS-studier (Science, Technology, and Society).

 

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.