Julia Nordblad

biträdande universitetslektor vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
julia.nordblad[AT-tecken]idehist.uu.se
Telefon:
018-471 5748
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Julia Nordblad är forskare och lärare vid institutionen för idé- och lärdomshistoria. Hon arbetar för närvarande med ett projekt med titeln Politisk representation av framtida generationer: Hållbarhet och det politiska språket, Frankrike 1780–1850. I projektet undersöks begreppet framtida generationer i den franska politiska debatten under en avgörade period.

Nordblad disputerade i april 2013 vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet på en avhandling med titeln Jämlikhetens villkor: Demos, imperium och pedagogik i Bretagne, Tunisien, Tornedalen och Lappmarken, 1880–1925.

Sedan disputationen har hon arbetat inom det miljöidéhistoriska fältet. Våren 2015 forskade Nordblad vid EHESS i Paris. Hon har också undervisat i idéhistoria på olika nivåer på Stockholms och Uppsala universitet.

Utmärkelser

Cliopriset 2014

Stiftelsen Övralids pris till Kate Bangs minne 2013

Per Nyströms vetenskapspris 2013

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.