Organisation och personal

Gustav Lymer

biträdande universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
gustav.lymer[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2470
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Biträdande lektor inom CLIP. Arbetar med frågor som rör interaktion, instruktion och teknologi, hur människor i interaktion med varandra, med artefakter och med den fysiska miljön hanterar kunskaper och färdigheter av skilda slag. Forskningen utgår från etnometodologiska perspektiv och berör såväl traditionell (framför allt högre) utbildning som professionella praktiker. Studieobjekten inkluderar arkitektutbildning, tandläkarutbildning, radiologi, fysik och handledning. 

Akademiska meriter: FD, docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.