Organisation och personal

Rebecca Faresjö

examensarbetare vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Infektionsbiologi, antimikrobiell resistens och immunologi; Diarmaid Hughes

Telefon:
018-471 4246
Besöksadress:
Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3
75237 UPPSALA
Postadress:
Box 582
751 23 UPPSALA

forskningsassistent vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Geriatrik; Molekylär geriatrik/ Rudbecklaboratoriet

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.