Organisation och personal

Johannes Eriksson

assistent vid Institutionen för fysik och astronomi, The Svedberg-laboratoriet

E-post:
johannes.eriksson[AT-tecken]tsl.uu.se
Telefon:
018-471 3271
Mobiltelefon:
070-1679065
Besöksadress:
Thunbergsv. 3D
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 533
751 21 Uppsala

arvodist vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

Mobiltelefon:
070-1679065
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.