Organisation och personal

Olle Nordberg

doktorand vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
Olle.Nordberg[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 2952
Fax:
018-471 6187
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Akademiska meriter: FL

Mina kurser

Biografi

Kort CV

  • Fil. lic i litteraturvetenskap VT 2014
  • Antagen forskarutbildning i litteraturvetenskap HT 2012
  • Legitimerad gymnasielektor i ämnet Svenska HT 2014 (Gymnasielärarexamen 2002)
  • Fil.mag i pedagogiskt ledarskap 2010 (Skolledarhögskolan, Uppsala universitet)
  • Verksam gymnasielärare/lektor i Uppsala kommun mellan åren 2002 - 2015

Forskningsintressen

Empirisk läsforskning, litteraturdidaktik, receptionsforskning, medieforskning, skolrelaterad pedagogisk forskning, kulturstudier

Pågående forskning

Hur de nya medievanorna påverkar unga människors skönlitterära läsning är en fråga som engagerar många. I kombination med fallande PISA-resultat för svenska skolelever har problemområdet blivit föremål för livlig debatt, ofta förd i mycket dystra tongångar. Få av dessa debattörer har dock något annat stöd för sina åsikter än just statistiska medieundersökningar och resultat från PISA. Utöver detta brukar man falla tillbaka på sina egna skolerfarenheter.

I mitt avhandlingsprojekt är ambitionen att genom empiriska undersökningar belysa två huvudområden hos 2010-talets ungdomar: 1) attityder till fiktionell läsning och 2) litterär kompetens. I mötet med verkliga tonåringar som får utveckla sina tankar om läsning och litteratur blir utfallet många gånger annorlunda än i den stereotypa bild som förmedlats bl.a. i litteraturutrednings slutbetänkande Läsandets kultur från 2012.

Publikationer (i urval)

Litteraturen på undantag. Medförfattare (Utkommer under hösten 2015)

”Myt och verklighet om svenska 18-åringars fiktionsläsande”, Svensk forskning om läsning och läsundervisning, (red.) M. Tengberg & C. Olin-Scheller, Lund 2015

Nöjesläsare och analytiska texttolkare. Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos svenska 18-åringar. Licentiatsavhandling. Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 2014.

Att finnas till som läsare - skönlitterär läsning i ett elevperspektiv: didaktiska tillämpningar av en empirisk studie baserad på elevers egna texter om sin läsning. Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk, Uppsala universitet 2013 (Serie: Svenska i utveckling, 1400-7436; 29)

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.