Petronella Bjurling-Sjöberg

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård, kliniskt verksam och vårdutvecklare vid intensivvårdsavdelningen Mälarsjukhuset Eskilstuna. Sedan 2012 doktorand i ett projekt som studerar utveckling och implementering av standardiserade vårdplaner inom svensk intensivvård.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.