Organisation och personal

Jennifer Leijon

doktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

E-post:
Jennifer.Leijon[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
072-2529212
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand på avdelningen för elektricitetslära. Undersöker möjligheten att driva en avsaltningsanläggning med vågkraft för att skapa färskvatten.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.