Organisation och personal

Jessica Nettelblad

systemadministratör vid Institutionen för informationsteknologi, UPPMAX, Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science

E-post:
jessica.nettelblad[AT-tecken]uppmax.uu.se
Mobiltelefon:
070-6346175
Besöksadress:
ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 4
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 337
751 05 Uppsala

systemadministratör vid Institutionen för informationsteknologi

E-post:
jessica.nettelblad[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 2964
Mobiltelefon:
070-6346175
Besöksadress:
Rum POL 4109 ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.