Organisation och personal

Kaj Jansson

doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
kaj.jansson[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3254
Besöksadress:
Rum ÅNG 13268 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Doctoral student previously working on neutron induced fission and light-ion cross section measurements that will take place at NFS (Neutrons For Science), a new neutron facility in France.

Now the primary project are in collaboration with the JRC-Geel measuring the 6Li(n,a)t cross section at the GELINA facility as well as developing the new 2E-2v fission spectrometer VERDI.

Nyckelord: fission cross section measurement 2e-2v neutron induced reaction

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.